Handledning

Vägfinnare erbjuder olika former av handledning i grupp, individuellt eller som chefsstöd. Det handlar om att skapa en process där deltagarna själva utformar och utvecklar sig och sin verksamhet, för att nå de mål som önskas.

Lösningsfokuserad handledning på systemteoretisk grund:

  • Utgår från individens eller gruppens egna erfarenheter
  • Fokuserar på styrkor, resurser, ansträngningar och framgångar
  • Hjälper till att utarbeta mål och egna önskningar
  • Skapar engagemang och motivation
  • Stärker samarbetet mellan arbetskamrater

Personal som arbetar med andra människors livsvillkor har ett stort ansvar och psykiskt tungt arbete som ofta kräver att de måste värdera sina uppfattningar och förhållningssätt. 
Hur ska man t ex hantera och förhålla sig till det man får höra i samtal med klienter?
Hur kan man utveckla klienters självkänsla och möta sina egna fördomar och normer?

Genom kunnig lösningsfokuserad och processinriktad handledning får ni möjlighet att reflektera över och bearbeta upplevelser och situationer som ni själva upplevt. Handledarna lyfter fram era goda egenskaper, kompetenser och sätt att reagera. Det innebär att vi tillsammans fokuserar på era styrkor och resurser, ser på hur det är idag och hur ni vill att det ska vara i framtiden. Detta skapar goda förutsättningar att lyckas långsiktigt och ger ökad motivation och engagemang kring gemensamma mål.

Vägfinnarna har bland annat handlett personalgrupper i:
Gävle kommun, Söderhamns kommun, Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Ljusdals kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Sollefteå kommun, Härnösands kommun.Välkommen med förfrågan och prisuppgift